„Těší nás to, máme radost. Na druhou stranu víme, že to je obrovský závazek. Čeká nás hodně práce,“ pronesl Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín. Řekl to na krátkém setkání za účasti zástupce České basketbalové federace Jiřího Welsche, zástupců města Děčín, primátora Jiřího Anděla a náměstka primátora Martina Pošty a zástupců klubu, předsedy představenstva Jiřího Šťastného a šéftrenéra SCM Antonína Pištěckého.

Šéf chlapecké složky CZ.BASKETBALL Jiří Welsch vysvětlil, proč právě Děčín získal status SCM. „Je tady viditelná práce celého klubu a také dlouhodobě se zvyšující počet hráčů a jejich zvedající se úroveň. Jsem přesvědčený, že to je  správné rozhodnutí. Jedním z podnětů pro mě byl i příchod trenéra Tondy Pištěckého, který se svojí role okamžitě ujal a zapojil se do tréninkového procesu nejen hráčů SCM,“ podotkl Welsch.

„Nebudu řešit, co tady bylo. Ale je vidět, že Děčín udělal s mládeží obrovský posun. Odměnou je právě status Sportovního centra mládeže. Jsem tu především kvůli práci, na kterou se těším. Věřím, že to za mnou bude vidět," usmál se Pištěcký.

„Je potřebova poděkovat vedení České basketbalového federace za projevenou důvěru, ale i za finanční pomoc, která s udělením SCM přichází a klubu za jeho práci s mládeží," zdůraznil Jiří Anděl, primátor města Děčín. 

„Děčínský basketbal vnímám jako nedílnou součást Děčína, která přináší nejen sportovní úspěchy, ale také zdraví, výchovu a prevenci pro naše děti a mládež," doplnil ho jeho náměstek Martin Pošta.

Zástupcům klubu nezbylo než poděkovat a přislíbit, že přidělením SCM to nekončí, ale naopak začíná. SCM musí být brána jako odměna, ale hlavně jako odpovědnost a výzva.