V tomto krásném, ale obtížném oboru si tradičně libují žáci, kteří k němu mají vrozené vlohy. Ostatní se jím prokousávají ztuha, neboť je málo učitelů, kteří ho dokážou přiblížit srozumitelně a přitažlivě. To by měla být ambice všech budoucích šéfů resortu školství.

Vláda bosky dráždí hada

Proto včerejší hlasování nesmí být tečkou za debatou o podobě maturit v Česku. Například slohové práce se letos psát nebudou a podle mě by u toho mělo zůstat. Žáci čtyři roky navštěvují střední školu, takže tuto jejich dovednost by měly prověřit jiné zkoušky. Koneckonců diskutovat by se mělo i o návrhu zákonodárců za STAN, aby se maturity v současné podobě zrušily úplně a byly nahrazeny středoškolským minimem. Distanční výuka vyjevila, že dnešní mladí lidé jsou flexibilní a připraveni na celý vějíř možností vstřebávání informací, znalostí a dovedností. Jejich učitelé dokázali, že za nimi příliš nezaostávají. Byl by hřích to nevyužít i v budoucnu.