3/16

Z archivu rodiny Vladimíra Poskočila.

Autor: archiv